Fermate Vokal (som frem til 2010 het Fraunakoret) har eksistert siden 1990.

Fermate Vokal er et livssynsnøytralt kor som synger sanger i mange ulike sjangre, fra populære sanger og viser til klassiske verk og kirkemusikk.

Dyktig og inspirerende dirigent er Anna Sandvik.

Vi har øvelse mandager kl 19.00-21.15 på Frogner Misjonssenter.

Vi tar imot nye medlemmer på alle stemmer, og du er velkommen til oss enten du har sunget i kor tidligere eller ikke.
Send en epost til post@fermatevokal.net eller ta kontakt med en i styret for nærmere opplysninger.

 Vi er også på Facebook.