Arbeidsinstruks MORU

MORU er korets Musikk Og RepertoarUtvalg og består av 2 valgte kormedlemmer + dirigent.