Kontakt oss/styret

Har du lyst til å vite mer?

Kontakt gjerne en i styret for nærmere opplysninger, eller send en henvendelse til post@fermatevokal.net.

Du finner også Fermate Vokal  på Facebook

Styret består av:

Leder: Ingun Bråten Thoresen
Epost: ingentho@gmail.com

Nestleder/sekretær: Signe Grønli
Epost: signe.gronli@gmail.com

Kasserer: Are Berg
Epost: abe@edisys.no