Fermate Vokal (som frem til 2010 het Fraunakoret) har eksistert siden 1990.

Dyktig og inspirerende dirigent er Mathias Gran.

De blide kormedlemmene er en sprudlende gjeng som elsker å synge og spre sangglede til andre! Koret har et bredt repertoar og mange varierte oppdrag/arrangementer.

 Øvelse mandager på Frogner Misjonssenter, kl 19.00-21.00.

 Ta gjerne kontakt med styret (se egen fane) for nærmere opplysninger.

 Vi er også på Facebook, på Google+ og på ChoirPlace

Comments are closed.