Kontakt oss/styret

Har du lyst til å vite mer?

Kontakt gjerne leder eller sekretær for nærmere opplysninger, el. send en henvendelse til:

Epost: post@fermatevokal.net

Du finner også Fermate Vokal  på Facebook og på Google+ 

 

Styret består av:

Leder: Lena G. Follerås
e-post: lenaknut@online.no

Nestleder/sekretær: Inger Vetlesen
e-post: ingvetl@online.no

Kasserer: Are Berg
epost:

 

Comments are closed.